Forma 24 Tai Chi Yang

Forma 24 Tai Chi Chuan stylu Yang, jest obecnie formą najbardziej rozpowszechnioną. Nazywana jest często standaryzowaną formą pekińską.

Przez swoją popularność jest najbardziej atrakcyjna. Umożliwia wymianę doświadczeń z innymi entuzjastami na całym świecie. Wyjeżdżając na wakacje, masz dużą szansę spotkać inne osoby ćwiczące tę samą formę.

Styl Yang Tai Chi wykształcił wiele form

Biały Żuraw - Forma 24 Tai Chi ChuanYang

Tradycyjna 88 krokowa form przypisywana jest Yang Lu Chan, twórcy nowoczesnego stylu Yang. Znajdziemy też rozwinięte wersje 113, 108 krokowe. Z drugiej strony mamy uproszczenia 64, 48, 32, 24 na 13 a nawet 8.

Znajdziemy też formy z bronią. Tradycyjnie z mieczem, szablą, halabardą, włócznią i kijem. Ostatnio bardzo popularna stała się forma z wachlarzem.

Historia powstania formy

Forma jest wynikiem działań Chińskiego Komitetu Sportu. W 1956 roku zebrał on czterech nauczycieli Tai Chi – Chu Guting, Cai Longyun, Fu Zhongwen i Zhang Yu. Postawiono im za zadanie stworzenie uproszczonej formy Tai Chi. Głównym celem były ćwiczenia zdrowotne dla całego chińskiego społeczeństwa.

Mistrzowie skrócili tradycyjną formę Yang do 24 kroków. Ich wykonanie zajmuje od 4 do 8 minut.

Skrócona forma wciąż zawiera istotne elementy tradycyjnego stylu Yang Tai Chi. Usunięto powtórzenia oraz fizycznie wymagające skoki i obroty. Dzięki temu jest dostępna praktycznie dla każdego, bez względu na kondycję fizyczną. 

Forma okazała się niesamowicie popularna. Po początkowym okresie promocji w Chinach, rozprzestrzeniła się na cały świat. Jest obecnie najpowszechniej praktykowaną formą Tai Chi.

Nazwy kroków (postaw) - Forma 24 Tai Chi Chuan Yang:

 1. Wąż Pełznie w Trawie - Forma 24 Tai Chi Chuan YangOtwarcie (Qǐshì, 起势, Commencing)
 2. Czesanie Grzywy Dzikiego Konia – 3x (Zuoyou Yémǎ Fēnzōng, 左右野马分鬃, Part the Wild Horse’s Mane)
 3. Biały Żuraw Rozpościera Skrzydła (Báihè Lìangchì, 白鹤亮翅, White Crane Spreads Its Wings)
 4. Omiatanie Kolana – 3x (Zuoyou Lōuxī Àobù, 左右搂膝拗步, Brush Knee)
 5. Granie na Lutni (Shǒuhūi Pípā, 手挥琵琶, Playing the Lute)
 6. Odganianie Małpy – 4x (Zuoyou Dào juǎn gōng, 左右倒卷肱, Repulse Monkey)
 7. Łapanie Wróbla za Ogon z Lewej (Zuo Lǎn Què Wěi, 左揽雀尾, Grasp Sparrow’s Tail Left)
  • Odparowanie (Peng 掤, Ward Off)
  • Wciągnięcie (Lǚ 履,)
  • Naciskanie (Jǐ 擠, Press)
  • Pchanie (Àn 按, Push)
 8. Łapanie Wróbla za Ogon z Prawej (You Lǎn què wěi, 右揽雀尾, Grasp Sparrow’s Tail Right)
  • Odparowanie (Peng 掤, Ward Off)
  • Wciągnięcie (Lǚ 履,)
  • Naciskanie (Jǐ 擠, Press)
  • Pchanie (Àn 按, Push)
 9. Pojedynczy Bicz (Dān biān, 单鞭, Single Whip)
 10. Ręce Jak Obłoki (Yúnshǒu, 云手, Wave Hands Like Clouds) 3x
 11. Pojedynczy Bicz (Dān biān, 单鞭, Single Whip)
 12. Oklepywanie Konia (Gāo tàn mǎ, 高探马, High Pat on Horse)
 13. Kopnięcie Prawą Piętą (Yòu dēng jiǎo, 右蹬脚, Right Heel Kick)
 14. Podwójny Wiatr w Uszach (Shuāng fēng guàn ěr, 双峰贯耳, Double Wind to the Ears)
 15. Obrót i Kopnięcie Lewą Piętą (Zhuǎnshēn zuǒ dēngjiǎo, 转身左蹬脚, Turn Body and Left Heel Kick)
 16. Zejście w Lewo i Stanie na Jednej Nodze (Zuo Xià shì dúlì, 左下势独立, Left Lower Body and Stand on One Leg)
  • Wąż Pełznie w Trawie (Snake Creeps Down)
  • Złoty Kogut Stoi na Jednej Nodze (Golden Rooster Stands on One Leg)
 17. Zejście w Prawo i Stanie na Jednej Nodze (You Xià shì dúlì, 右下势独立, Right Lower Body and Stand on One Leg)
  • Wąż Pełznie w Trawie (Snake Creeps Down)
  • Złoty Kogut Stoi na Jednej Nodze (Golden Rooster Stands on One Leg)
 18. Jasna Pani Tka na Krosnach (Yòuzuǒ yùnǚ chuānsuō, 右左玉女穿梭, Fair Lady Works with Shuttles)
 19. Igła na Dnie Morza (Hǎidǐ zhēn, 海底针, Needle at Sea Bottom)
 20. Wachlarz przez Plecy (Shǎn tōng bì, 闪通臂, Fan Through Back)
 21. Obrót, Odbicie, Odparcie i Uderzenie (Zhuǎnshēn Bānlánchuí, 转身搬拦捶, Turn Body, Deflect, Parry, and Punch)
 22. Zapieczętuj i Zamknij (Rúfēng shìbì, 如封似闭, Seal & Close Up)
 23. Wycofanie, Pchnięcie i Skrzyżowanie Rąk (Shízìshǒu, 十字手, Withdraw and Push, Cross Hands)
 24. Zamknięcie (Shōushì, 收势, Closing)